Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Tots els instruments
  20843  expedients - Pàgina  (1  de  1043)
 
    Municipi Sort   Instrument Sort   Data publicació Sort   Tema  
    Santa Coloma de Gramenet   Pla especial urbanístic   26/06/2007     
    Cornellà de Llobregat   Modificació de pla general d'ordenació    23/06/2009    Modificació puntual del Pla general metropolita-76 per a l'establiment de superfície mínima dels habitatges en règim de protecció pública situat als sectors Destraleta i Millàs 
    Sant Llorenç Savall   Modificació de pla general d'ordenació    30/07/2007    Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació per a la reordenació de petits desajustos 
    Reus   Pla especial urbanístic   08/08/2017    Pla especial urbanístic de l'àmbit situat al carrer Batan 28 
    L'Ampolla   Pla especial urbanístic   11/03/2013    Pla especial urbanístic del port, 
    Barcelona   Conveni urbanístic    -   Acord per a l'actualització del Projecte de cobertura de les vies ferroviàries a la seva entrada a l'Estació de Sants, derivat del Conveni de 12 de juny de 2002 
    Barberà del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/04/1979   ADAPTACIÓ AL P.C.S. DEL P.P. BARICENTRO (UG) 
    Barberà del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/04/1979   ADAPTACIÓ AL P.C.S. DEL P.P. CAN SALVATELLA-TORRE MATEU (UG) 
    Barberà del Vallès   Pla parcial d'ordenació   06/04/1979   ADAPTACIÓ AL P.C.S. DEL P.P. PROVASA (UG) 
    Canovelles   Modificació de pla general d'ordenació    27/07/1994   Adaptació del Pla general d'ordenació al Pla especial de la Ronda nord i est de Granollers tram Canovelles 
    Gavà   Pla parcial d'ordenació   16/12/1994   Adaptació PPO Massotes a la nova realitat topogràfica,a les noves determinacions planejament sectorial al proj.de reparc 
    Celrà   Pla parcial d'ordenació   12/06/1992   Adaptació "subsector 3 industrial" del pla parcial pol. industrial i residencial 
    Viladrau   Modificació normes subsidiàries   23/09/2003   Adaptació topogràfica i diverses modificacions puntuals de les Normes subsidiàries de planejament 
    Vila-seca   Modificació de pla general d'ordenació    16/12/2005   adaptació-modificació del Pla general a les determinacions del Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques del camp de Tarragona 
    Cunit   Conveni urbanístic    -   Addenda a la Subrogació relativa al Conveni "Avi Pau" i conveni "Casa Glòria" del POUM de Cunit 
    Castellar del Vallès   Conveni urbanístic    -   Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'INCASÒL relatiu a diversos extrems relacionats amb l'adequació dels sistemes públics de sanejament en alta, derivada de les necessitats generades per, entre d'altres, l'Àrea residencial estratègica Nou Eixample de Castellar del Vallès 
    Lleida   Conveni urbanístic    28/12/2010   Addenda al Conveni de gestió urbanística de 11 d'abril de 2006 en relació amb la cessió avançada de terrenys en el SUR 31 
    Lleida   Conveni urbanístic    -   Addenda al conveni de gestió urbanística per l'Ajuntament de Lleida, Promou CT Open Segre, SL i l'Agència Catalana de l'Aigua, en l'àmbit del sector SUR 12 
    Santa Perpètua de Mogoda   Conveni urbanístic    03/06/2014   Addenda al conveni marc de 25 de juny de 2006, regulador dels àmbits de desenvolupament previstos al PDU de Gallegs dins el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, i posterior addeda a aquest conveni 
    Sant Feliu de Guíxols   Conveni urbanístic    14/06/2013   Addenda al conveni urbanístic signat el 21 de febrer de 2005 entre l'Ajuntament i la propietat dels terrenys inclosos al SUD-11 
v.3.0.4 © 2011 Generalitat de Catalunya